Juridische Aspecten

Duur

1 dagdeel van 3,5 uur

Doelgroep

Professionals in onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg,
jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning.

Inhoud

Resultaat / Doelstelling

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA.
Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

Schuiven naar boven