Over Weegenaar Trainingen

suzan

Met veel kennis en ervaring ben ik specialist op het gebied van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Als professional in de zorg en hulpverlening heb ik deze expertise opgebouwd in het werken bij de kindertelefoon, met verstandelijk gehandicapte volwassenen, licht verstandelijk beperkte pubers met ernstige gedragsproblemen, bemiddeling in complexe scheidingen, het speciaal onderwijs, de GGZ-jeugd, de gezinsvoogdij en tot slot bij Veilig Thuis.

Ik ben opgeleid als trainer en in mijn trainingen maak ik gebruik van de kennis en ervaring uit de praktijk. Bij het oefenen in gespreksvaardigheden schakel ik een trainingsacteur in.

Schuiven naar boven