Aandachtsfunctionaris

Duur

3 dagen aangevuld met ongeveer 10 uur huiswerk

Doelgroep

(Toekomstige) aandachtsfunctionarissen van organisaties die werken met een meldcode zoals onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg of maatschappelijke ondersteuning.

Inhoud

Resultaat / Doelstelling

Een dagdeel gespreksvaardigheden is onderdeel van de driedaagse training. Met inzet van een trainingsacteur wordt geoefend aan de hand van eigen casuïstiek.

nobtra logo

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA.
Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

Schuiven naar boven