Aandachtsfunctionaris

Duur

3 dagen aangevuld met ongeveer 10 uur huiswerk

Doelgroep

(Toekomstige) aandachtsfunctionarissen van organisaties die werken met een meldcode zoals onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg of maatschappelijke ondersteuning.

Inhoud

Resultaat / Doelstelling

Optioneel

Indien gekozen wordt voor een aanvullend dagdeel gespreksvaardigheden dan wordt aan
deelnemers de basis geboden om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de directie, collega
of cliënt. In een dagdeel met een trainingsacteur zal geoefend worden aan de hand van eigen
casuïstiek.

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA. Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

nobtra logo
Schuiven naar boven