Complexe Scheiding

Duur

1 dagdeel van 3,5 uur

Doelgroep

Professionals in onderwijs, kinderopvang, (geestelijke)
gezondheidszorg, jeugdzorg of maatschappelijke
ondersteuning.

Inhoud

Resultaat / Doelstelling

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA.
Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

Schuiven naar boven