Complexe Scheiding

Duur

1 dagdeel van 3,5 uur

Doelgroep

Professionals in onderwijs, kinderopvang, (geestelijke)
gezondheidszorg, jeugdzorg of maatschappelijke
ondersteuning.

Inhoud

Resultaat / Doelstelling

Optioneel

Indien gekozen wordt voor een aanvullende training gespreksvaardigheden dan wordt aan deelnemers de basis geboden om het gesprek aan te gaan met de cliënt. In een dagdeel met een trainingsacteur zal naast theoretische kennis over gespreksvaardigheden geoefend worden aan de hand van eigen casuïstiek.

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA. Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

nobtra logo
Schuiven naar boven