Klantvriendelijkheid (DISC)

Duur

2 dagdelen

Doelgroep

DISC is als instrument breed toepasbaar en geschikt voor talrijke toepassingen, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties en in het leren kennen van jezelf en de ander. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in de portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Inhoud

Tijdens de training klantvriendelijkheid doe je m.b.v. DISC (vragenlijst) kennis op over gedrag en motivatie en zal je merken dat mensen hierin verschillen. Je komt erachter wat jouw voorkeursgedrag is en wat jou motiveert.

Tijdens dagdeel 1 krijg je na uitleg over DISC helderheid over je eigen gedrag binnen de context van het werk en de impact daarvan op jezelf en anderen. Het gaat tijdens dit dagdeel vooral om de “ik”.

Dagdeel 2 gaat over het herkennen en begrijpen van gedrag bij de ander. Je oefent a.d.h.v. persona’s waarin gedrag van de ander wordt geschetst. Het gaat tijdens deel 2 vooral om de “jij en wij”. Klantvriendelijkheid wordt behandeld aan de hand van de “HEAT methode”.

Resultaat / Doelstelling

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA.
Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

Schuiven naar boven