Meldcode Training

Signaleren & Gespreksvoering (met trainingsacteur)

Duur

2 dagdelen van elk 3,5 uur

Doelgroep

Professionals in onderwijs, kinderopvang, (geestelijke)
gezondheidszorg, justitie, jeugdzorg of maatschappelijke
ondersteuning.

Inhoud

Je hebt als professional regelmatig contact met de volwassene of de minderjarige en je maakt je zorgen.
Soms weet je dan niet hoe je moet handelen. Je hebt te maken met dillemma’s zoals “stel dat ik het mis heb” of
“waar bemoei ik me mee” of “welke reactie volgt er op mijn handelen”?

Of je weet soms niet goed op welke signalen je wel of niet moet reageren en wat zijn dan situaties waar je extra alert op moet zijn? Je hebt misschien het idee dat jouw kennis over kindermishandeling of ouderen mishandeling en Veilig Thuis te kort schiet. Maar je weet ook dat de Wet meldcode er is. Waaraan moet jij of je instelling zich houden en wat gebeurt er als ik (geen) actie onderneem? Het in gesprek gaan met de persoon waarover zorg is kan ingewikkeld zijn. Hoe benoem je je zorg?

Resultaat / Doelstelling

Dagdeel 1

Dagdeel 2

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA. Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

nobtra logo
Schuiven naar boven