Meldcode Training

Signaleren & Gespreksvoering (met trainingsacteur)

Duur

2 dagdelen van elk 3,5 uur

Doelgroep

Professionals in onderwijs, kinderopvang, (geestelijke)
gezondheidszorg, justitie, jeugdzorg of maatschappelijke
ondersteuning.

Inhoud

Je hebt als professional regelmatig contact met de volwassene of de minderjarige en je maakt je zorgen.
Soms weet je dan niet hoe je moet handelen. Je hebt te maken met dilemma’s zoals “stel dat ik het mis heb” of
“waar bemoei ik me mee” of “welke reactie volgt er op mijn handelen”?

Of je weet soms niet goed op welke signalen je wel of niet moet reageren en wat zijn dan situaties waar je extra alert op moet zijn? Je hebt misschien het idee dat jouw kennis over kindermishandeling of ouderen mishandeling en Veilig Thuis te kort schiet. Maar je weet ook dat de Wet meldcode er is. Waaraan moet jij of je instelling zich houden en wat gebeurt er als je (geen) actie onderneemt? Het in gesprek gaan met de persoon waarover zorg is kan ingewikkeld zijn. Hoe benoem je je zorg?

Resultaat / Doelstelling

Dagdeel 1

Dagdeel 2

Optioneel

Indien gekozen wordt voor een aanvullende training gespreksvaardigheden dan wordt aan deelnemers de basis geboden om het gesprek aan te gaan met de cliënt. In een dagdeel met een trainingsacteur zal naast theoretische kennis over gespreksvaardigheden geoefend worden aan de hand van eigen casuïstiek.

Aangesloten bij de landelijke organisatie voor beroepstrainers NOBTRA.
Van kracht is de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement.

Schuiven naar boven