Bedrijfsopleiding en training
in het sociaal domein

suzan

Met veel kennis en ervaring ben ik specialist op het gebied van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Als professional in de zorg en hulpverlening heb ik deze expertise opgebouwd in het werken bij de kindertelefoon, met verstandelijk gehandicapte volwassenen, licht verstandelijk beperkte pubers met ernstige gedragsproblemen, bemiddeling in complexe scheidingen, het speciaal onderwijs, de GGZ-jeugd, de gezinsvoogdij en tot slot bij Veilig Thuis.

Juridische aspecten

Kennis van juridische aspecten is onontbeerlijk voor iedereen  die werkt in de zorg, de hulpverlening of het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan toestemmingsvereiste, het aanleggen van een dossier en de wet-en regelgeving rondom informatie uitwisseling bij (vermoedens van) huiselijk geweld. In deze training wordt hierop ingegaan en mede aan de hand van casuïstiek word je actief aan het denken gezet.
 

Complexe scheiding

Als een scheiding gepaard gaat met ernstige conflicten tussen ouders dan levert dat voor ouders en vooral voor de kinderen ernstige schade op. Deze training biedt een basis aan specifieke kennis en vaardigheden om je te ondersteunen zodat je meerzijdig partijdig kunt blijven en je hulp of ondersteuning kunt bieden aan zowel de ouders als aan het kind.

Meldcode training

De Wet meldcode helpt bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Waar moet je alert op moet zijn, wat zijn risicofactoren, wanneer ben je verplicht te melden bij Veilig Thuis en wat gebeurt er dan? Ook het gesprek aangaan om je zorgen te delen roept misschien vragen op. Deze basistraining biedt je antwoord op deze vragen aangevuld met ruime kennis, inzichten en praktische tips. Voor professionals werkzaam van kinderopvang tot ouderenzorg.

Aandachts-functionaris

Veel kinderen en volwassenen van alle leeftijden maken dagelijks binnen hun eigen relaties onveiligheid mee. Wanneer organisaties het tijdig signaleren en de aanpak hiervan volgens de Wet meldcode belangrijk vinden kiezen zij voor het aanstellen van een aandachtsfunctionaris. Deze heeft een belangrijke rol bij het implementeren en het borgen van de meldcode. Voor iedereen die  aandachtsfunctionaris is of wordt.

Klantvriendelijkheid
(Disc)

Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Schuiven naar boven